Xianyou

来自Silica Library | 間奏時光
跳到导航 跳到搜索

工作经历与项目经验

广州闲游科技有限公司 Android 开发 [游戏发行类] (2020年4月 – 至今)
• 协同 Unity 同事进行前期小游戏汉化、广告埋点等任务
• 为小游戏进行广告、统计等常用 SDK 集成,涵盖 OPPO、VIVO、小米、233、变现猫、广点通与穿山甲等
• 编写聚合 SDK,动态控制广告展现、功能开关与广告自动点击
• 产品上架、检测与后续 bug 修复推送更新

产品预览

  以下所有产品,除了最新的 015 016 外,绝大部分都已发布至 OPPO 应用商店与 233 游戏平台,部分上架 VIVO 应用商店,在对应应用商店均可搜寻。

001 下落方块

001-1.png001-2.png

002 快乐汽水

002-1.png002-2.png

003 喷漆枪手

003-1.png003-2.png003-3.png

004 拼喵喵

004-1.png004-2.png004-3.png

005 贪吃蛇丛林冒险

005-1.png005-2.png005-3.png

006 部落城堡守卫战

006-1.png006-2.png006-3.png

007 火柴人空中飞侠

007-1.png007-2.png007-3.png

008 旋转跳跃

008-1.png008-2.png

009 逃跑吧球球

009-1.png009-2.png

010 收集球球

010-1.png010-2.png

011 狙击手大战僵尸

011-1.png011-2.png011-3.png

012 街头枪神

012-1.png012-2.png012-3.png

013 方块君别跑

013-1.png013-2.png

014 打爆僵尸家族

014-1.png014-2.png014-3.png

015 我爬楼梯贼6

015-1.png015-2.png015-3.png

016 马上盘它

016-1.png016-2.png